ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات
طراحی و ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی بر اینترنت
مشاوره ، تولید و نگهداشت سیستم های نرم افزاری

بیش از دو دهه فعالیت تحت امتیاز شورای عالی انفورماتیک کشور